ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
FRP.Lining

FRP Lining 
          ไฟเบอร์กลาส (FRP) เป็นงานเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือสารทำลายอื่น เพราะ คอนกรีต เหล็ก ฯลฯ ไม่สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี ทำให้เกิดการผุกร่อน และเสื่อมสภาพ เป็นระบบใช้ในการเคลือบพื้นผิว ที่มีลักษณะของท่อ หรือในแนวดิ่ง รวมทั้งในแนวราบได้อีกด้วย ลักษณะงาน เหมาะกับบ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องชะล้างสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางเคมี บ่อสำหรับเก็บสารเคมี พื้นผิวทุกประเภทที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง

คุณสมบัติ
• พื้นไร้รอยต่อ 
• แข็งแกร่ง 
• ทนทานต่อสารเคมีที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูง 
• ป้องกันการรั่วซึมได้ดีสำหรับงานเคลือบบ่อ
พื้นที่ใช้งาน
• บ่อบำบัดน้ำเสีย 
• บ่อสำหรับเก็บสารเคมี
• ห้องสารเคมี 
• พื้นผิวที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง

 

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
SPU ENTERPRISE CO.,LTD. 42/398 Moo4,Leabklongsam Rd. T.Klongsam A.Klonglaung Pathumtanee 12120 Tel-Fax :02-192-2494 , 02-192-3994