ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

 

ระบบงานเคลือบพื้นผิวโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
บริษัท เอสพียู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเคลือบพื้นผิว และ ซอ่มแซมพื้น
ผิวด้วยระบบงานพื้น Epoxy, Polyurethane, Waterproof, FRP.Lining โดยทีมงานที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่จะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยว กับพื้นผิวโรงงานของท่าน เพื่อให้
โรงงานของท่านก้าวเข้าสู่มาตรฐาน GMP & HACCP

** บริการตรวจสอบสภาพหน้างานของท่านพร้อมให้คำแนะนำฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย **

โทร. 02-192-2494 , 094-696-6698 , 081-438-6300 , 086-338-6396


เป็นสีอีพ็อกซี่ ซึ่งปราศจากตัวทำละลายสามารถ
ปรับ
ระดับด้วยตนเองที่ให้ความทนทานต่อแรง
กระแทกและรอยขีดข่วน ป้องกันสารเคมีได้บาง
ชนิด

การเคลือบพื้นด้วยระบบการกลิ้งด้วยลูกกลิ้ง
มีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมสำหรับ งานทาผนังและ
พื้นห้องที่เป็นคอนกรีตรวมถึงโครงสร้างเหล็ก
ทุกชนิดมีการยึดเกาะดีเยี่ยมความหนา 300 -
500 micon
เป็นวัสดุเซรามิกซ์ชนิดยืดหยุ่นใช้ทาเพื่อป้องกัน
ความร้อนหรือการรั่วซึ่ม มีการนำวัสดุเซรามิกซ์
ทรงกลมกลวงซึ่งเป็นเทคโนโลยีการคิดค้นโดย
องค์การนาซามาใช้ในส่วนผสม
 

เป็นพอลิยูรีเทนคอนกรีตแบบผิวเรียบ สามารถ
ปรับระดับได้ด้วยตัวเอง ใช้งานที่ความหนา
3-4 mm ถูกออกแบบเพื่อเคลือบพื้นผิวคอน
กรีตให้มีความทนทานต่อการขัดถูเสียดสี,
การกัดกร่อนของสารเคมี, แรงกระแทก
เป็นพอลียูรีเทนคอนกรีตสำหรับติดตั้งที่ความ
หนา 6-9 mm ถูกออกแบบเพื่อเคลื่อบพื้นผิว
คอนกรีตให้มีความทนทานต่อการขัด ถู เสียดสี,
การกัดกร่อน ของสารเคมี, แรงกระแทก,การ
เปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิการใช้งาน
FRP Lining ไฟเบอร์กลาส (FRP) เป็นงาน
เคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสาร
เคมีที่มีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือสาร
ทำลายอื่น เพราะ คอนกรีต เหล็ก ไม่สามารถ
ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ทำให้เกิดการผุ
กร่อน และเสื่อมสภาพ 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
SPU ENTERPRISE CO.,LTD. สอบถามราบละเอียดได้ที่:081-421-4132,086-338-6396,02-192-2494,094-696-6698 4