ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา

 ตัวอย่างผลงานของเรา

 WATERPROOFING SYSTEM
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 

 FRP.LINING SYSTEM
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 

 EPOXY SELF LEVELING
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 

 POLYURETHENE - HF
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ

 
                                                     ก่อนทำ                                                                                                                                  หลังทำ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
SPU ENTERPRISE CO.,LTD. 42/398 Moo4,Leabklongsam Rd. T.Klongsam A.Klonglaung Pathumtanee 12120 Tel-Fax :02-192-2494 , 02-192-3994